PLEZIER IN MUZIEK

Steun ons

Een orkest van onze omvang maakt veel kosten, die niet alleen gedekt worden uit contributies en subsidies. Daarnaast wil Plezier In Muziek haar activiteiten en evenementen zo veel mogelijk laagdrempelig toegankelijk houden.

Om dit alles mogelijk te maken doen de leden van Plezier In Muziek veel om extra inkomsten te vergaren. Zoals: het maandelijks ophalen van oud papier in samenwerking met de AVRI, het actief deelnemen aan de jaarlijkse lokale braderie, het Waaljutten en de Rabobank Clubkas-actie.

Toch is dit niet genoeg om de totale kosten van de vereniging en de optredens te dekken. Daarom zijn wij altijd blij met incidentele en structurele giften van muziekliefhebbers. Deze kunnen komen van onze vaste donateurs (die hebben we ruim 500!) maar ook van incidentele bijdragen.

 

Donateur worden?

Dit kan voor een jaarlijks vast bedrag vanaf 5 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks via een automatische incasso afgeschreven. Wilt u donateur worden, meld u dan hier aan.

Geen jaarlijks bedrag maar wel een eenmalige gift? Ook hiermee zijn wij heel blij!

 

'Vriend van PIM' worden?

Naast mensen die ons financieel steunen hebben wij ook een vaste groep personen die hand- en spandiensten verrichten bij onze activiteiten. Dit kan variëren van opbouw- en afbreekwerkzaamheden tot het bemensen van een verkoopkraam. Deze personen beschouwen wij als onze vrienden en daarom noemen we ze ook zo: de “Vrienden van PIM”. Wilt u ook toetreden tot dit hulpvaardig gezelschap? Meld u dan hier aan.