PLEZIER IN MUZIEK

Steun ons

Een poporkest van onze omvang maakt veel kosten, die niet geheel gedekt worden uit contributies van leden en subsidie van de gemeente Maasdriel. Daarnaast wil Plezier In Muziek haar activiteiten en evenementen zo veel mogelijk “laagdrempelig” toegankelijk houden.

Om dit alles mogelijk te maken doen leden van Plezier In Muziek veel om extra inkomsten te vergaren. Dit onder andere met het maandelijks ophalen van oud papier i.s.m. de AVRI, het actief deelnemen aan de jaarlijkse lokale braderie en de Rabobank Clubkas-actie.

Toch is dit niet afdoende om de totale kosten van de vereniging- en vooral evenement kosten te dekken. Daarom zijn wij altijd blij met incidentele en structurele giften van muziekliefhebbers. Deze kunnen komen van onze vaste donateurs (ruim 500) maar ook van incidentele bijdragen.

 

Donateur worden?

Dit kan voor een jaarlijks, vast bedrag vanaf 5 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks via een automatische incasso afgeschreven. Wilt u donateur worden, meld u dan hier aan.

Geen jaarlijks bedrag maar wel een eenmalige gift? Ook hiermee zijn wij u zeer erkentelijk.

 

'Vriend van PIM' worden?

Naast mensen die ons financieel steunen hebben wij ook een vaste groep personen die hand- en spandiensten verrichten bij onze activiteiten. Dit kan variëren van opbouw- en afbreekwerkzaamheden tot het bemensen van een verkoopkraam. Deze personen beschouwen wij als vrienden van PIM en daarom noemen we ze ook zo: de “Vrienden van PIM”. Wilt u ook toetreden tot dit hulpvaardig gezelschap? Meld u dan hier aan