PLEZIER IN MUZIEK

Nu

Als op de Homepage aangegeven is de belangtelling voor Fanfare gezelschappen landelijk in de afgelopen jaren afgenomen en is vergrijzing een woord wat vaak naar voren komt bij diverse verenigingen.

Fanfare gezelschappen worden (te) vaak toch nog gezien als “oubollig” en “hoempa”. Dit terwijl onze vereniging al jaren met succes thema concerten organiseert met als laatste hoogtepunt drie topevenementen tijdens het 110-jarig jubileum in 2019.

En toch weten wij de jongeren niet te bereiken c.q. te behouden voor onze vereniging. Hierbij is het woord jongeren een breed begrip, namelijk de groep tussen 15-40 jaar. Binnen de vereniging is daarom een ambassadeursgroep gestart in betreffende leeftijd categorie die gaat proberen deze groep beter te bereiken voor Plezier In Muziek.

Vaak willen mensen zich niet meer voor vast verbinden aan een vereniging maar vinden het wel leuk om mee te doen met een project op tijdelijk basis. Ook is er steeds meer de wens breder muziekuitvoeringen te maken naast alleen blaasmuziek. Denk hierbij aan een popgroep met blazerssectie, Deejay met blazerssectie etc.

Mooie ideeën waar wij zeker nog “beren op de weg” zullen tegenkomen maar alle huidige leden zijn overtuigd om deze weg voor de toekomst in te slaan.

Heb je interesse en/of heb je nog goede suggesties meld je dan aan via https://www.plezier-in-muziek.nl/steun-ons.html of informeer nader bij een van de bestuursleden van Plezier In Muziek.